Tin tức & sự kiện

Tasco đảm bảo tiến độ ba dự án bất động sản

01:28 17/06/2016
Đến ngày 17 tháng 6, các dự án Foresa Villa (khu sinh thái Xuân Phương), Xuân Phương Residence (Nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng TW Đảng) đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đặc biệt dự án South Building (Pháp Vân) vượt nhanh so với tổng tiến độ thi công được duyệt.

Dự án South Building phần ngầm công trình đảm bảo tiến độ, phần thân công trình vượt nhanh một ngày so với tổng tiến độ thi công được duyệt.

 • Đã thi công xong toàn bộ hệ kết cấu cọc, đài móng và kết cấu 2 tầng hầm.
 • Đã hoàn thành phần thân thô và hoàn thiện sàn tầng 2, sàn tầng 3.
 •  
 •  

Tiến độ thực tế của dự án Xuân Phương Residence:

 • Tòa A, B, C, D (Báo Nhân dân): Lô 1, 2 đang thi công cọc khoan nhồi và cọc ép 400x400 đạt 98% kế hoạch tiến độ. Lô 5 đang thi công cọc đài trà.
 • Lô 3 toàn E, F (VP TW Đảng): đang thi công vách tầng 13 và đang lắp dựng copha sàn tầng 13. Lô 6 và 7 đã thi công xong cọc đại trà.
 • Về hạ tầng, đã hoàn thành san nền và hoàn trả mương tưới; đang đắp cát nền đường K98 và cấp phối đá dăm loại 2.

Các giai đoạn của Dự án Foresa Villa đều đảm bảo tiến độ

 • Giai đoạn 1: Lô TT3 đã xong sàn tầng 2, 3, mái. Đang thi công xây tường; Lô TT4, TT5, BT4 đều đã thi công xong móng, thân và đang xây, trát tường; Lô TT6 đã thi công xong phần móng; Lô TT7 đã xây xong sàn tầng 2; Lô TT9 đã xong phần móng, sàn tầng 2,3 và đang làm sàn mái, xây tường; Lô BT5 đã xong phần móng, đang làm sàn tầng 2 và đang xây tường; Lô BT7 đã xong phần móng, sàn tầng 2 và đang làm sàn tầng 3.
 • Giai đoạn 2.1: Thi công phần kết cấu thô đạt tiến độ, kết thúc sớm phần kết cấu thô, triển khai sớm thi công xây trát.
 • Giai đoạn 2.2: Thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch: Lô TT8 đã xong phần móng, đang làm sàn tầng 2; Lô TT11, TT12, TT15 đã xong phần móng, sàn tầng 2 và đang làm sàn tầng 3; Lô TT16 đã xong phần móng, thân; Các Lô BT1, BT3, BT8, BT9, BT10, BT11, BT12 đã xong phần móng và sàn tầng 2; Lô BT13 đã xong phần móng.
 • Giai đoạn 2.3: Lô TT15 thi công phần móng đạt tiến độ theo kế hoạch.
 •