Tin tức & sự kiện

Tiến độ các dự án Bất động sản của Tasco - tháng 7

04:45 07/07/2016
Đến ngày 7 tháng 7, các dự án bất động sản của Tasco đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Lô 1, 2, 3, dự án Xuân Phương Residence đều đạt tiến độ kế hoạch.

 • Lô 1,2 tòa A, B, C, D: Đã hoàn thành cọc khoan nhồi, cọc ép 400x400 phần móng.
 • Lô 3 tòa E, F: Đang thi công vách tầng 13 và lắp dựng copha sàn tầng 13.
 • Lô 4 (Báo ND): Đang thi công cọc đại trà phần móng.
 • Lô 5 (Báo ND): Đã thực hiện được gần 80% thi công đại trà phần móng.
 • Lô 6 (VP TW Đảng) và Lô 7: Đã hoàn thành thi công đại trà.
 • Hạ tầng: Đã hoàn thành san nền, hoàn trả mương tưới. Đang dần hoàn thiện phần đắp cát nền đường K98. Đang thực hiện cấp phối đá dăm loại 2 và thoát nước mưa.

 

Với dự án Foresa Villa, hầu hết các lô đều đạt tiến độ kế hoạch với cả ba giai đoạn, cụ thể:

 • Giai đoạn 1: Các Lô TT3, TT4, TT5, BT4: đang hoàn thiện xây tường (đạt khoảng 90%), đang trát tường (đạt khoảng 40%).
 • Giai đoạn 2.1: Lô TT6: Đang làm sàn mái và xây tường hoàn thiện; Lô TT7: Đã xong sàn tầng 3, đang làm sàn mái và bắt đầu xây tường.
 • Giai đoạn 2.2:
 • Lô TT8 đang làm sàn tầng 3; Lô TT11, TT12, TT15, TT16 đang làm sàn tầng 3 (hơn 70%) và xây tường hoàn thiện (khoảng 20%).
 • Lô BT1: Đang dần hoàn thành sàn tầng 2 (khoảng 80%), đang làm sàn tầng 3. Lô BT3 đã hoàn thành sàn tầng 2, 3.
 • Lô BT8, BT10 đã xong sàn tầng 2. Lô BT11 đang làm sàn tầng 3 (đạt 50%).
 • Lô BT12: đang dần hoàn thành phần thân, sàn tầng 2 (khoảng 90%), sàn tầng 3 (khoảng 70%). Lô BT13: Đang làm sàn tầng 2.
 • Giai đoạn 2.3
 • Lô BT7: Đã làm xong phần móng
 • Lô TT4: Đang làm phần móng
 • Lô TT15: Đã xong sàn tầng 2

 

Tiến độ cập nhật của dự án South Building:

 • Phần ngầm: Đã xong thi công cọc khoan nhồi bổ sung, đài móng và kết cấu 2 tầng hầm đến cos 0,00.
 • Phần thô và hoàn thiện sàn tầng 2, 3.